Almanca’nın dünyadaki önemi:

Genel bir bakış;

Alman dilini öğrenmek için birçok sebep var:

  • Almanca, 125 milyon kişinin anadili ve ikinci dili olarak, dünya çapında en önemli dillerden biri. Avrupa’da 101 milyon kişinin anadili Almanca, AB kuruluşlarında İngilizceden sonra Fransızca ile birlikte kullanılan en önemli „çalışma dilidir“.

  • Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. Türkiye’de 1.000’den fazla Alman şirketi bulunmaktadır ve her yıl 3 milyonu aşkın Alman turist Türkiye’yi ziyaret etmektedir. Almanca bilgisi iş piyasasında büyük avantaj sağlamaktadır.

  • Almanya, yükseköğrenim açısından cazip bir ülkedir. Almanca dil bilgisi yüksek öğrenim imkanlarının tüm yelpazesinden yararlanmayı mümkün kılmaktadır.

  • Almanya ile Türkiye arasında Almanya’da yaşayan Türk göçmenler ve Türkiye’ye yerleşen Almanlar sebebiyle çok sayıda özel bağlar bulunmaktadır. Almanca bilgisi, bir arada yaşamayı kolaylaştırmaktadır.

  • Yabancı dil bilgisi kültürel, fikirsel ve mesleki ufku genişletir ve farklı kültürlere karşı hoşgörüyü arttırır. Çok dillilik sadece Avrupa Birliği’nin genişlemesi açısından değil, her anlamda bir avantaj sağlamaktadır.

Almanca ve Almanya hakkında diğer önemli bilgiler;

Almancanın dünyadaki önemi;

Türkiye’nin Almanya ile uzun yıllara dayanan ticari ve sosyal  ilişkileri  mevcuttur. Dünyada  yaklaşık    120 milyon   insan (  Almanya, Avusturya, Luxemburg,  İsviçre, Lichtenstein, Belçika’nın bazı yerleri, Kuzey İtalya  ve Doğu Fransa  ) Almanca konuşmaktadır.   Almanca ekonomisi güçlü ülkeler tarafından konuşulan bir dildir. Özellikle  beşeri  bilimlerde Almancanın önemi   büyüktür. Orta ve Doğru Avrupa ekonomisinde ise   kilit dil Almancadır.

Turizm alanında Almanca olmazsa olmaz dillerden biridir. Ülkemize her yıl en çok turist Almanya’dan gelmektedir.  Özellikle   Antalya, Akdeniz ve Antakya bölgelerinde çalışmak isteyenlerin Almanca  bilmesi  işverenler tarafından istenmektedir.

Günümüzde Almancanın öneminden bahsetmeden önce Almanca’ bilim, sanat, siyaset ekonomi, medya  ve internetteki önemine bakmamız gerekmektedir. Almancanın  konuşulduğu veya  yabancı dil olarak okutulduğu ülkelerin ekonomik gücü, teknolojik gelişmelerdeki, eğitim ve  turizm alanındaki rolü  Almanca bilinmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Almanca  yedi ülkede resmi dil olarak konuşulmaktadır.

  • Almanya ( 82 milyon kişi )
  • Avusturya, Lichtenstein, İsviçre ( 4 resmi dil )
  • Luxemburg ( 3 resmi dil )
  • Belçika ( doğusundaki küçük bölgeler )
  • İtalya  ( Güney Tirol  ve Bolzano )

Bunun dışında Almanca ekonomisi güçlü olan birçok ülkede birinci ve ikinci yabancı dil olarak okutulmaktadır.  

Almanca yaklaşık 120  ülkede devlet veya özel okullarda  okutulmaktadır.   Dünya’da  yaklaşık  123 Alman okulu var ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Birçok ülke de Almanca Öğretmenliği ve Alman Dili ve Edebiyatı  Bölümü    sayısı  sürekli artış göstermektedir.

Almancanın diller üzerindeki ekonomik güçten bahsetmiştik bunu tekrar vurgulamak isterim. Dünyada konuşulan dillere baktığımızda ülkelerin ekonomik güçler ile dünyadaki konuşma dağılımı birbirine orantılıdır. Bir ülke ekonomik olarak ne kadar güçlü ise o kadar yaygın konuşulmakta ve öğretilmektedir. Yurt dışında bulunan  Alman şirketler ve Alman şirketler ile iş yaban yabancı şirketler Almanca konuşulmasına çok dikkat ediyor. Çalışanlarda İngilizce bilmelerine  rağmen  yanında Almanca bilgisi de isteniyor veya çalışma esnasında öğretiliyor.

NEDEN ALMANCA ÖĞRENMELİ? 
ALMANCA ÖĞRENMEK İÇİN 10 NEDEN

Gelecekle ilgili planınız ne olursa olsun, Almanca bilginiz size sonsuz olanaklar sağlar. Almanca öğrenmeniz, hem mesleğinizde hem de özel hayatınızdaki yaşam kalitesini artırabileceğiniz beceriler kazanmanız anlamına gelir:

İş hayatında: Almanca konuşan iş ortaklarınızla Almanca iletişim kurmanız iş ilişkilerinin daha iyi olmasını sağlar, bunun sayesinde de etkili bir iletişimin yolunu açıp başarıya götürür.

 

Küresel bir kariyer: Almanca bilmeniz, ülkenizde ve diğer ülkelerdeki Alman şirketlerinde çalışma şansınızı artırır. Almancayı iyi derecede bilmeniz, küresel iş ilişkilerine sahip bir işveren için verimli bir çalışan olmanızı sağlar.

Turizm ve otelcilik: Almanca konuşulan ülkelerden gelen turistler çok seyahat eder ve tatilde diğer ülke turistlerine göre daha çok para harcarlar. Almanca konuşan personel ve Almanca turist rehberleriyle karşılaşmaktan çok memnun olurlar.

Bilim ve araştırma: Almanca dünyanın en önemli ikinci bilim dilidir. Almanya, araştırma ve geliştirme alanında dünyada üçüncü sırada yer alır ve yabancı bilim insanlarına araştırma bursları verir.

İletişim: Medya, iletişim ve bilişim alanındaki gelişmeler çok dilli bir iletişimi zorunlu kılar. Bir dizi önemli internet sayfası Almancadır. Almanya, kitap basımında 87 ülke arasında, Hindistan, İngiltere, ABD, Çin ve Rusya’dan sonra, 6. sırada yer alır. Bu nedenle, Almanca bilmeniz daha fazla bilgiye ulaşmanızı sağlar.

Kültürel anlayış: Almanca öğrenmek, Almanca konuşulan ülkelerin çok kültürlü toplumlarının yaşamı, arzuları ve hayallerine ilişkin bir bakış kazanmak demektir.


Seyahat: Almancanız sayesinde seyahat deneyimlerinizi yalnızca Almanca konuşulan ülkelerde değil, Avrupa'nın diğer tüm ülkelerinde, özellikle de Doğu Avrupa'da zenginleştirebilirsiniz.


Edebiyat, müzik, sanat ve felsefe keyfi: Almanca, Goethe, Kafka, Mozart, Bach ve Beethoven'in dilidir. Bu dehaların eserlerini Almanca olarak okumanın ve/veya dinlemenin hazzına varın.


Almanya'da yükseköğretim ve iş imkânları: Almanya çok sayıda yüksek öğrenim bursu sağlar. Yabancı gençler için özel bir çalışma vizesi, belirli mesleklerde çalışma izni için de özel uygulamalar vardır.


Değişim programları: Almanya ile dünyanın pek çok ülkesi arasında öğrenci değişim anlaşmaları vardır.

 

Ders Paketlerimiz